Tìm kiếm

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ

PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
Giúp học sinh hiểu và trình bày đặc điểm về mật độ dân số và phân bố dân cư, các loại hình quần cư (hình thức, tổ chức, sản xuất và đời sống) 2. Rèn kỹ năng phân tích lược đồ phân bố dân cư và đô thị ở Viêt Nam II - Chuẩn bị - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Việt Nam - Tranh ảnh minh họa cho các loại hình quần cư - Thống kê mật độ dân số III - Tiến trình lên lớp A - Ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: ? Phân tích những nguyên nhân và hậu quả của sự gia tăng dân số quá nhanh? C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Mật độ dân số và phân bố dân cư ? Khái niệm, cách tính mật độ dân.
 

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Luật kinh tế

Luật kinh tế


Là những quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống kinh tế ,từ hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho tới các hoạt động cụ thể trong đầu tư ,kinh doanh của các tổ chức và cá nhân. Các hoạt động không chỉ dừng trong phạm vi của một quốcgia mà còn trải rộng trên phạm vi của khu vực và thế giới, cụ thể:

Tiểu luận Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam

Tiểu luận Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam


Thực tế lịch sử đã chứng minh , bất kỳ mợt sự vật hiện tượng nào ,từ vi mô đến vĩ mô ,tất cả khi tồn tại trong tự nhiên đều tuân theo nhưng quy luật nhất định .Những quy luật này chi phối tới cả quá trình hình thành và phát triển của mỗi sự vật hiện tượng. Và tất nhiên nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng cũng không nằm ngoài quy luật đó.Theo thời gian ,nền kinh tế không ngừng biến đổi nó liên tục phân chia và hình thành thêm nhiều thành phần tế mới có những định hướng khác ,có những đặc đIểm và quy định riêng biệt đối với các thành viên tham gia trong nền kinh tế đó.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng

Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng


Khi bạn quyết tâm lao vào làm một việc gì, nếu muốn chiến thắng, bạn phải hoàn thành mọi công đoạn. Và công việc bán hàng cũng không nằm ngoài quy luật đó . Thǎm dò và lôi kéo khách hàng chỉ là sự khởi đầu cho một quá trình nhưng bạn phải có những bước chǎm sóc khách hàng theo cách truyền thống để hoàn thành quá trình bán hàng. Những người bán hàng thường không muốn chǎm sóc khách hàng, bởi lẽ đó chẳng phải là một công việc thú vị. Nhấc điện thoại lên vào gọi cho một người mà bạn chưa từng gặp mặt dường như là một việc làm khá táo bạo và không một chút cảm hứng nào. Bên cạnh đó, việc chǎm sóc những khách hàng này, những người mà bạn đã trò chuyện qua điện thoại nhưng họ chưa mua hàng của bạn hoặc đã rất lâu rồi họ không mua, sẽ khiến cho cuộc trò chuyện khó diễn ra trôi chảy. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta vẫn phải tỏ ra kiên nhẫn. Những cơ may luôn luôn ẩn chứa trong việc theo đuổi và chǎm sóc khách hàng.

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

luận văn, chuyên đề, đề tài - du lịch sinh thái tại việt nam

luận văn, chuyên đề, đề tài - du lịch sinh thái tại việt nam


Du lịch sinh thái hầu như là có nhiều nghĩa như người sử dụng thuật ngữ. Vì vậy, nó có thể có hiệu quả hơn để thừa nhận có nhiều hình thức và mức độ du lịch sinh thái, trái ngược với phân chia du lịch thành sinh thái và không sinh thái. Đề xuất đây là một hệ thống đánh giá, dựa trên năm thông số. Cũng giống như các khách sạn và nhà hàng nhận được một đánh giá từ một đến bốn sao, điểm tham quan du l ịch sinh thái có thể được đánh giá trên một hệ thống bướm đối với các chính sách môi trường của họ. Các thông số được đề xuất là: Giảm tác động đến môi trường / chính sách môi tr ường bền vững, tương tác với thiên nhiên, sự tham gia của cộng đồng và tương tác với con người, các hoạt động môi trường, và tính bền vững kinh tế. Sau đó, chúng tôi yêu cầu quy mô liên doanh du lịch sinh thái có thể đạt điểm số cao trên mỗi thông số, trên cơ sở liên tục hoặc bền vững.

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Dịch vụ khách sạn trong hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam

Dịch vụ khách sạn trong hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam


Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN
1.1. Khái niệm và đặc điểm kinh doanh khách sạn
1.2. Xu hướng phát triển và vai trò của du lịch và dịch vụ khách sạn
1.3. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế du lịch và của Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào các khách sạn, nhà nghỉ
Chương 2: TÌNH HÌNH DU LỊCH - KHÁCH SẠN VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁCH SẠN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
2.1. Tình hình du lịch Việt Nam
2.2. Thực trạng hoạt động của các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2.3. Nguyên nhân của hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ - KHÁCH SẠN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Định hướng, mục tiêu phát triển
3.2. Những giải pháp chủ yếu phát triển kinh doanh khách sạn
3.3. Các đề xuất kiến nghị
KẾT LUẬN

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

giới thiệu một số đề tài

C0157 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao hiệu quả huy động vốn & cho vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện yên lạc - vĩnh phúc Tìm đề tài
 C0164 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cơ điện công trình - thực trạng & giải pháp phát triển Tìm đề tài
 C0167 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn & hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn láng hạ Tìm đề tài
 C0169 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: p.hướng & g.pháp nhằm tăng cường huy động vốn cho đầu tư phát triển mạng lưới giao thông đường bộ vùng miền núi phía bắc Tìm đề tài
 C0175 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: định hướng phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2001 - 2005 Kích hoạt
 C0180 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển huyện thanh trì Tìm đề tài
 C0182 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng tình hình sử dụng vốn đầu tư phát triển & vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tới tăng trưởng kinh tế ở việt nam Tìm đề tài
 C0186 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn phúc thọ Tìm đề tài
 C0186 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn phúc thọ Tìm đề tài
 C0189 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích tác động của nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tới tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong giai đoạn 1991 - 2003 Tìm đề tài
 C0253 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: huy động vốn đầu tư khu vực kinh tế tư nhân cho đầu tư phát triển ở nước ta hiện nay Tìm đề tài
 C0271 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển nông nghiệp việt nam giai đoạn 1998 - 2003 Tìm đề tài
 C0277 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: những biện pháp cơ bản gia tăng việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế việt nam thời kỳ 2001 - 2005 Tìm đề tài
 CNTT1015 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý quá trình phát triển dự án phần mềm, gắn kết với hệ thống phần mềm microsoft office project Tìm đề tài
 D0006 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: bảo hiểm kết hợp con người - thực trạng & giải pháp thúc đẩy sự phát triển của nghiệp vụ tại phòng bảo hiểm khu vực 6 - cn bảo minh hà nội Tìm đề tài
 D0013 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng triển khai và giải pháp để tiếp tục phát triển nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu biển tại bảo việt hà nội Kích hoạt
 D0014 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: bảo hiểm kết hợp con người - thực trạng & giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghiệp vụ tại p. bảo hiểm kv6 - chi nhánh bảo minh hà nội Tìm đề tài
 D0031 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm máy móc ở công ty bảo hiểm hà nội thời gian qua & phương hướng phát triển cho giai đoạn tới Tìm đề tài
 D0032 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: thị trường du lịch việt nam với vấn đề mở rộng & phát triển nghiệp vụ bảo hiểm du lịch tại công ty cổ phần bảo hiểm pijico Tìm đề tài
 D0053 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm phát triển nghiệp vụ tái bảo hiểm kỹ thuật của vinare Tìm đề tài
 DAN214 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: quy trình phát triển phần mềm hướng đối tượng sử dụng uml Tìm đề tài
 DAN293 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: phát triển engine đa ngữ cho giải pháp cổng thông tin zope - plone & ứng dụng trong xây dựng website bộ môn Kích hoạt
 DAN330 Đồ án, chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật em (effective micoorgamisms) đến sinh trưởng, phát triển , năng suất & phẩm chất… Tìm đề tài
 E0020 Đồ án, đề án - đề tài: một số biện pháp góp phần xây dựng & phát triển hệ thống quản lý chất lượng iso 9002 tại công ty rượu - nước giải khát thăng long Tìm đề tài
 F0018 Đồ án, đề án - đề tài: phát triển chiến lược marketing cạnh tranh tại công ty dệt 8/3 Tìm đề tài
 F0051 Đồ án, đề án - đề tài: nâng cao hiệu quả ứng dụng marketing vào hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội Tìm đề tài
 F0059 Đồ án, đề án - đề tài: chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty tnhh thiên xuân trong quá trình hội nhập kinh tế Tìm đề tài
 F0076 Đồ án, đề án - đề tài: mô hình & giải pháp hình thành phát triển tổ chức marketing ở các doanh nghiệp thương mại ở hà nội Tìm đề tài
 F0100 Đồ án, đề án - đề tài: phát triển hệ thống các chuỗi siêu thị bán lẻ tại thị trường hà nội sau khi việt nam gia nhập wto Tìm đề tài
 F0109 Đồ án, đề án - đề tài: phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của xí nghiệp đầu tư & phát triển sông hồng thuộc công ty du lịch & tmth thăng long Tìm đề tài
 F0116 Đồ án, đề án - đề tài: giải pháp marketing hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng tại công ty tnhh sana Tìm đề tài
 F0140 Đồ án, đề án - đề tài: chiến lược phát triển sản phẩm mới cho công ty cổ phần vật tư thú y trung ương 1 (vinavetco) Tìm đề tài
 F0161 Đồ án, đề án - đề tài: phân phối sản phẩm ở công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ fpt Tìm đề tài
 F0167 Đồ án, đề án - đề tài: phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty barotex Tìm đề tài
 F0172 Đồ án, đề án - đề tài: phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu ở công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ fpt Tìm đề tài
 F0221 Đồ án, đề án - đề tài: đề xuất các giải pháp nhằm phát triền hình ảnh thương hiệu vascara thông qua các hoạt động truyền thông kỹ thuật số Tìm đề tài
 F0226 Đồ án, đề án - đề tài: một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến website thuviendoanhnhan.com của cty tnhh đào tạo phát triển công nghệ vpit Kích hoạt
 F0235 Đồ án, đề án - đề tài: xây dựng và phát triển thương hiệu bluestone Kích hoạt
 F0237 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng và giải pháp triển khai sản phẩm, dịch vụ mobile banking của hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) trên địa bàn tp.hcm Tìm đề tài
 F0241 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng thị trường thẻ atm vn và chiến lược phát triển kh dựa vào sp thẻ của ngân hàng ngoại thương (vietcombank) chi nhánh bình tây Tìm đề tài
 F0256 Đồ án, đề án - đề tài: nghiên cứu và phát triển hệ thống nhượng quyền của cartridge world tại việt nam Tìm đề tài
 G0001 Đồ án, đề án - đề tài: tình hình đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở việt nam Tìm đề tài
 G0004 Đồ án, đề án - đề tài: một số vấn đề đầu tư phát triển thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta Tìm đề tài
 G0005 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng & giải pháp phát triển sản xuất cây ăn quả ở ngoại thành hà nội Tìm đề tài
 G0007 Đồ án, đề án - đề tài: phát triển công nghiệp nông thôn ở bắc giang theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa Tìm đề tài
 G0009 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng & phương hướng phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông hồng đến năm 2010 Tìm đề tài
 G0012 Đồ án, đề án - đề tài: một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất chè ở việt nam từ nay đến năm 2010 Tìm đề tài
 G0013 Đồ án, đề án - đề tài: một số biện pháp phát triển nông thôn từ nay đến 2010 Tìm đề tài
 G0018 Đồ án, đề án - đề tài: phương hướng & giải pháp phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện thạch thất - hà tây Tìm đề tài
 G0021 Đồ án, đề án - đề tài: giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản thời kỳ 2003 - 2005 Tìm đề tài
 G0023 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng & giải pháp phát triển bền vững biogas trong quan hệ với phát triển các ngành sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn... Tìm đề tài
 G0024 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng & giải pháp phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi ở tỉnh phú thọ Tìm đề tài
 G0026 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng - phương hướng & giải pháp nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế trang trại của tỉnh sơn la Tìm đề tài
 G0027 Đồ án, đề án - đề tài: phương hướng phát triển thủ công nghiệp tỉnh hà tây trong giai đoạn 2001 - 2005 Tìm đề tài
 G0029 Đồ án, đề án - đề tài: dự án nghiên cứu khả thi sản xuất giống & chăn nuôi lợn xuất khẩu trong nông hộ của công ty dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn vĩnh phúc Tìm đề tài
 G0031 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng & một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế nông hộ tại xã tiền phong - huyện thường tín - tỉnh hà tây Tìm đề tài
 G0032 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng làng nghề sóc sơn. định hướng & giải pháp phát triển Tìm đề tài
 G0034 Đồ án, đề án - đề tài: một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện thanh miện - tỉnh hải dương Tìm đề tài
 G0035 Đồ án, đề án - đề tài: các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân nghèo ở đắc lắc Tìm đề tài
 G0039 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng phát triển làng nghề huyện sóc sơn Kích hoạt
 G0041 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng & giải pháp thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi & phát triển kinh tế trên địa bàn huyện huyện chiêm hoá Tìm đề tài
 G0044 Đồ án, đề án - đề tài: chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế với phát triển kinh tế việt nam giai đoạn 1990 – 2005 Tìm đề tài
 G0045 Đồ án, đề án - đề tài: phương hướng & giải pháp nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế trang trại của tỉnh sơn la Tìm đề tài
 G0048 Đồ án, đề án - đề tài: một số giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh hà tây Tìm đề tài
 G0050 Đồ án, đề án - đề tài: đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh nghệ an giai đoạn 1996 - 2005: thực trạng & giải pháp Tìm đề tài
 G0051 Đồ án, đề án - đề tài: định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh thái bình Tìm đề tài
 G0059 Đồ án, đề án - đề tài: chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế với phát triển kinh tế việt nam giai đoạn 1990 – 2005 Tìm đề tài
 G0068 Đồ án, đề án - đề tài: giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn việt nam Tìm đề tài
 G0074 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng - giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở nước ta Tìm đề tài
 G0075 Đồ án, đề án - đề tài: mối quan hệ giữa tăng trưởng & xoá đói giảm nghèo trong quá trình phát triển kinh tế ở đồng bằng sông cửu long Tìm đề tài
 G0080 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng & giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành hà nội Tìm đề tài
 G0081 Đồ án, đề án - đề tài: đánh giá thực hiện chính sách, đường lối, giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn trong tương lai Tìm đề tài
 G0082 Đồ án, đề án - đề tài: hoàn thiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế trang trại ở nước ta Tìm đề tài
 G0090 Đồ án, đề án - đề tài: một số phương hướng & phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn Tìm đề tài
 G0091 Đồ án, đề án - đề tài: thực trạng & giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông hồng Tìm đề tài
 G0095 Đồ án, đề án - đề tài: vấn đề phát triển kinh tế trang trại vùng trung du & miền núi phía bắc - thực trạng & giải pháp Tìm đề tài
 H0010 Đồ án, đề án - đề tài: đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng địa phương theo hướng phát triển bền vững của tuyến du lịch sông hồng Tìm đề tài
 H0021 Đồ án, đề án - đề tài: một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại công ty du lịch hà nội - toserco Tìm đề tài
 H0035 Đồ án, đề án - đề tài: những lễ hội, làng nghề ở bắc ninh & những điều kiện để phát triển du lịch lễ hội làng nghề ở bắc ninh Tìm đề tài
 H0057 Đồ án, đề án - đề tài: phát triển hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành của trung tâm lữ hành & hợp tác quốc tế hanoifestival Tìm đề tài
 H0067 Đồ án, đề án - đề tài: một số giải pháp & kiến nghị nhằm phát triển hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành của công ty du lịch việt nam Tìm đề tài
 H0084 Đồ án, đề án - đề tài: những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển ngành du lịch việt nam trong giai đoạn 2001 - 2010 Tìm đề tài
 H0094 Đồ án, đề án - đề tài: phát triển du lịch văn hoá trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa Tìm đề tài
 H0106 Đồ án, đề án - đề tài: phát triển du lịch bền vững tại sầm sơn Tìm đề tài
 H0115 Đồ án, đề án - đề tài: lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở việt nam Tìm đề tài
 HP0058 Đồ án, đề kỹ thuật - đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn yorkshire và landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp hải phòng Tìm đề tài
 HP0062 Đồ án, đề kỹ thuật - nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng, phát triển cây hoa cúc vụ xuân hè Tìm đề tài
 HP0067 Đồ án, đề kỹ thuật - xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái móng cái sinh sản tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp hải phòng Tìm đề tài
 HP0376 Đồ án, đề kỹ thuật - ngân hàng đầu tư và phát triển nhơn hội Tìm đề tài
 TH2723 Đồ án, đề kỹ thuật - nghiên cứu xác định khoảng nồng độ nh4+ và po43- thích hợp cho sự phát triển hai loài vi tảo nanochloropsis oculata và platymonas Tìm đề tài
 MT0177 Đồ án, đề kỹ thuật - nghiên cứu xây dựng bản đồ quy hoạch môi trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội hậu giang đến năm 2020 Tìm đề tài
 XT3116 Đồ án, đề kỹ thuật - nghiên cứu xây dựng bản đồ quy hoạch môi trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh hậu giang đến năm 2020 Tìm đề tài
 P0012 Đồ án, đề kỹ thuật - thiết kế hệ thống quản lý tiền gửi tiết kiệm cho ngân ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh huyện thanh trì Tìm đề tài
 XT2998 Đồ án, đề kỹ thuật - thiết kế mô hình du lịch sinh thái cho khu du lịch hồ tuyền lâm-tp đà lạt theo hướng phát triển bền vững Tìm đề tài
 XT3670 Đồ án, đề kỹ thuật - thiết kế trụ sở ngân hàng đầu tư và phát triển sài gòn Tìm đề tài
 V0354 Đồ án, đề kỹ thuật - Thiết kế Trung tâm bảo tồn & phát triển làng tranh Đông Hồ Tìm đề tài
 LV3352 Đồ án, đề kỹ thuật - thiết kế và phát triển hệ thống điều khiển nhúng dựa trên nền vi điều khiển 8051 Tìm đề tài
 TH8041 Đồ án, đề kỹ thuật - tìm hiểu và phát triển cơ chế bảo mật trên mã nguồn mở của mysql Tìm đề tài
 MT0117 Đồ án, đề kỹ thuật - ứng dụng công nghệ gis trong việc quản lý chất lượng nước lưu vực sông vàm cỏ đông, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch đô thị và phát triển công nghiệp Tìm đề tài
 XT3297 Đồ án, đề kỹ thuật - ứng dụng hệ thống gis trong việc quản lý chất lượng nước lưu vực sông vàm cỏ đông xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch đô thị và phát triển công nghiệp Tìm đề tài
 TH1933 Đồ án, đề kỹ thuật - ứng dụng hoạt động công chúng (pr) vào trong hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu blue sky của công ty hanvico Tìm đề tài
 HP0091 luận văn, chuyên đề, đề tài - một số biện pháp phát triển nhân sự phòng tổ chức - hành chính tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 3 Tìm đề tài
 HP0097 luận văn, chuyên đề, đề tài - một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hải phòng Tìm đề tài
 HP0099 luận văn, chuyên đề, đề tài - một số giải pháp marketting-mix nhằm phát triển thị trường khách du lịch trung quốc tại công ty tnhh một thành viên du lịch dịch vụ công đoàn hải phòng Tìm đề tài
 HP0103 luận văn, chuyên đề, đề tài - một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại công ty cổ phần phát triển tùng lâm Tìm đề tài
 I0020 luận văn, chuyên đề, đề tài - thực trạng & giải pháp phát triển hoạt động đàm phán trên lĩnh vực kinh tế & kinh doanh quốc tế ở việt nam trong giai đoạn hiện nay Tìm đề tài
 J0042 luận văn, chuyên đề, đề tài - giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển thăng long Tìm đề tài
 J0069 luận văn, chuyên đề, đề tài - đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của công ty cổ phần tài chính & phát triển doanh nghiệp (fbs) Tìm đề tài
 K0075 luận văn, chuyên đề, đề tài - tổ chức công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở công ty tnhh quảng cáo & phát triển thương hiệu mê linh Kích hoạt
 K0113 luận văn, chuyên đề, đề tài - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển du lịch hà nội Tìm đề tài
 K0122 luận văn, chuyên đề, đề tài - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà & xây dựng hà nội Tìm đề tài
 K0145 luận văn, chuyên đề, đề tài - tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán lao động - tiền lương & các khoản trích theo lương ở trung tâm phát triển hướng nghiệp cộng đồng Tìm đề tài
 K0191 luận văn, chuyên đề, đề tài - nghiệp vụ kế toán trong ngân hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn phú xuyên Tìm đề tài
 K0233 luận văn, chuyên đề, đề tài - tổ chức kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển tin học, công nghệ & môi trường Tìm đề tài
 K0240 luận văn, chuyên đề, đề tài - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển kỹ thuật xây dựng Tìm đề tài